Bichar Kar Tuj SeBichar Kar Tuj Se Bikarna To Tha Muje
Kho Kar Tuj Ko Mera Sahara Kiya Tha
Tumne Acha Kiya Daman Ko Bacha Kar Guzre
Hum To Bas Rah Ki Miti The Hamara Kiya Tha

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *