Da Khpal Zarrgi Da Parharono Qisay

Da Khpal Zarrgi Da Parharono Qisay Chatha Okrram,
Za Da Nemgarri Armanono Qisay Chatha Okrram.

Hagha 6 Ma Sara Yozai Ba Sang Pa Sang Garzedo,
Da Hagha Khkuli Da Yadoono Qisay Chatha Okrram.

Hes Khabar Na Wom Che Ba Mala Rakavi Zahmoona,
Os Da Chaman Da Sro Gulono Qisay Chatha Okrram.

Har Yo Lamha Da Jwandun Mala Ye Badala Krala,
Za Da Ter Shawe Baharono Qisay Chatha Okraam.Sta Da Nazar Ghashi Zma Pa Zarrgi Owaredal,
Za Da Parhar Parhr Zakhmono Qisay Chatha Okrram.

Da Zra Pa Ranz Bande Akhta Yama Raghegama Na,
Da Khpalo Ohko Selabono Qisay Chatha Okraam.

Os Me Be-Ora Imdad Khiyala Be-Gunah Swazavi,
Za Da Hijran Da Sro Orono Qisay Chatha Okraam.

(Contact # 091-6514039)

Latest Comments
  1. fahadddn May 3, 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.