Haar Jeet To Kissmat Ki Baat HaiHaar Jeet To Kissmat Ki Baat Hai,
Magar Hum Phir Bhi Azmayege,
Log Tume Pa Kar Bhi Khoyege,
Hum Tume Kho Kar Bhi Payege,

Tags: , , , , , , , , , ,
Latest Comments
 1. Princess alice April 20, 2013
 2. ranai khan March 21, 2014
 3. rania khan March 21, 2014
 4. rania khan March 21, 2014
 5. ranai kahan March 24, 2014
 6. ranai kahan March 24, 2014
 7. rania khan March 27, 2014
 8. rania khan March 27, 2014
 9. Ravi om Tiwari November 2, 2014
 10. Ravi om Tiwari November 2, 2014
 11. uma September 20, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *