Jab Se Hua Hai Woh Khwab Ki TarahJab Se Hua Hai Woh Khwab Ki Tarah
Zindagi Guzar Rahi Hai Azaab Ki Tarah
Khushbu Ke Kalam Se Shayad Likha Tha Usne Khut
Har Lafz Mahak Raha Hai Gulab Ki Tarah

Latest Comments
  1. neelam October 22, 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *