Jinke Nasib Me Hum NahiMana K Nasib Me Hamare Koi Sanam Nahi
Phir Bhi Koi Shikwa Koi Ghum Nahi
Tanha Hai Phir Bhi Jiye Ja Rahe Hai
Kyouki Badnasib To Wo Hai,Jinke Nasib Me Hum Nahi.Share by :
Mehfooz Ali

Tags: , , , , , , , , , ,
Latest Comments
  1. vala Sanjay July 24, 2014
  2. Bhagwati Agarwal November 15, 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *